+31 638534752 / +34 656459127 info@costablancahomes.eu BTW ID NL001215900B28

Aankoop. Hoe werkt het ?

Aankoopprocedure

Zelf op zoek gaan naar een woning die helemaal aan uw wensen voldoet is al moeilijk in uw eigen land, laat staan in Spanje. Een eigendom hebben in het buitenland gaat niet alleen over vakantie en financiële slagkracht. Het vergt aanpassingsvermogen, vertrouwen en bovenal organisatietalent. Een erkende makelaar kent de goede plaatsen, uw wensen de regels en gebruiken van Spanje.

Aankoopprocedures

Beknopte voorstelling bij het kopen van een woning in Spanje.

1: De verkenning Wanneer u op zoek gaat naar een woning, moet u een helder beeld krijgen van de voorwaarden waaraan uw woning moet voldoen. 1. De bestemming van de woning. 2. De locatie. 3. Wat is het kosten plaatje bij de aankoop, maar ook na de aankoop.

2: Het contact met Costa Blanca Homes U plant om een woning te kopen in Spanje. Costa Blanca Homes beschikt over een zeer groot aanbod. Wij zullen samen met u op zoek gaan naar een geschikte woning welke voldoet aan uw wensen.

3: Voorbereidingen op een bezichtiging Een bezichtiging is altijd een spannende gebeurtenis en het is voor u prettig om dit zo ontspannen mogelijk tegemoet te gaan. Er is een selectie gedaan van enkele woningen en u weet de prijzen. Wij hechten er veel waarde aan om met deze informatie in de hand dan ook in uw eigen taal begeleid te worden door een medewerker die de door u uitgekozen regio kent en ook voorstelt.

4: De bezichtiging/inspectietrip Het bezichtigen is een spannend avontuur waarbij u graag wilt gaan kijken of de werkelijkheid overeenkomt met het beeld dat u voor ogen heeft.

Wij luisteren naar uw wensen en zullen zorgen dat u naast de beoogde woning, eventueel nog enkele alternatieven en de omgeving te zien krijgt.

5: De aankoop Bij de beslissing tot aankoop is het verstandig om een advocaat c.q. gestor te raadplegen. De te tekenen stukken dient u op juridische juistheid laten controleren door een partij die niet verbonden is aan de aanbieder van het onroerend goed om te voorkomen dat er mogelijk een belangenverstrengeling gaat optreden.

6: De overdracht Op dit moment wordt u eigenaar van het desbetreffende pand. Deze zal in de taal van het land zijn, daarom zal er steeds een medewerker van de makelaar en de advocaat / gestor jullie begeleiden bij deze overdracht.

7: Inschrijving bij het kadaster Nadat de eigendomsakte ondertekend is, zorgen wij ervoor de deze akte ingeschreven zal worden in het kadaster. Pas op het moment dat de akte ingeschreven is in het openbare register, bent u de rechtmatige eigenaar van het onroerend goed.

8: Verzekeringen U bent nu de eigenaar en daarmee verantwoordelijk voor de opstal en inboedel. Wij hebben u dan al een vrijblijvende offerte laten toekomen voor de noodzakelijke verzekeringen.

Kosten voor dienstverleners
Er zijn een aantal bedrijven of personen die je moet inschakelen voor de koop. Sommigen vragen een vaste prijs, sommigen vragen een percentage van de koopprijs.
  • Makelaar; de makelaar vangt een courtage, die betaalt de verkopende partij, maar zit bij de prijs inbegrepen.
  • Notaris; reken op ongeveer 0,6% tot 1 % van de koopprijs.
  • Advocaat; reken op ongeveer 1 % van de koopprijs.
  • Gestor, de meeste makelaars hebben zo hun eigen adressen voor Gestor en Notaris, omdat zij daar al jaren een vertrouwde band mee hebben opgebouwd voor zekerheid van de klant. Veelal zijn dit Nederlandssprekende medewerkers of zelfs Nederlanders of Belgen die zich hiervoor speciaal in Spanje hebben gevestigd. Reken op 0,75% van de koopprijs.
  • Taxateur; verschilt sterk, tussen de 250 € en 500 € moet het lukken.
Gedurende het jaar dienen eigenaren vaste kosten te betalen (water, elektriciteit en gemeentelijke kosten) alsmede bepaalde jaarlijkse belastingen. Dit verschilt per gemeente.
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI): plaatselijk onroerendgoedbelasting 0.5% van de “Valor Catastral” (=officiële kadastrale waarde door de gemeente vastgesteld). Als algemene regel kan men aanhouden dat de Valor Catastral 50-60% van de aankoopprijs bedraagt.
Uw wagen inschrijven in Spanje, hoe doet u het?
Omdat over dit onderwerp vele juiste, maar ook half juiste en soms totaal foute verhalen de ronde doen, willen we u graag eens uit de doeken doen wat er juist moet gebeuren om uw wagen of motor op Spaanse nummerplaat te krijgen.
Een wagen ingeschreven in Spanje is doorgaans goedkoper dan in België of Nederland door de meestal aanzienlijk lagere wegenbelasting en verzekeringspremies die hier gelden. Voor vele buitenlanders loont het dan ook financieel de moeite.
Wie kan zijn voertuig op Spaanse nummerplaat inschrijven?
Eerst en vooral uiteraard de residenten in Spanje. Zij hebben geen enkel beletsel en doorgaans zelfs de verplichting om het voertuig dat op hun naam staat en waarmee ze in Spanje rondrijden, ook in Spanje in te schrijven.
Ook niet-residenten kunnen echter hun wagen inschrijven in Spanje als ze hier een vakantiewoning hebben. Zeker in het geval dat het voertuig altijd hier blijft staan (de “vakantiewagen”) en er nog een ander voertuig staat ingeschreven in het thuisland.
Welke documenten moet u kunnen voorleggen?
Persoonlijke documenten
U moet in ieder geval van start gaan met uw identiteitsbewijs. Dit is uw identiteitskaart of paspoort met daarbovenop uw N.I.E. document of certificaat van residentie. Ook een recent uittreksel van de inschrijving in uw gemeente, het empadronamiento, is vereist. Indien u nationale belastingen moet betalen (zie verder) moet u bovendien reeds ingeschreven te zijn bij Spaanse belastingdienst (Hacienda).
De Spaanse technische fiche
Dit document vermeld de technische specificaties van het voertuig. Voor in Spanje gekochte wagens, nieuw en tweedehands, wordt dit bij de wagen geleverd.
Komt uw wagen uit het buitenland (eveneens nieuw of tweedehands), dan moet die Spaanse technische fiche opgemaakt worden bij een eerste technische controle in een officieel keuringsstation, de ITV.
U moet daar o.a. het EG-conformiteitscertificaat van de fabrikant kunnen voorleggen omdat de technische gegevens worden overgenomen op de Spaanse versie van het document. Bovendien moet het document het Europees homologatienummer vermelden. Doorgaans is dit echter slechts een probleem met voertuigen ouder dan zowat 15 jaar.
Hebt u het conformiteitscertificaat niet (meer), dan kan u dat aanvragen bij uw verkooppunt, de fabrikant, of er in Spanje één laten maken door een erkend technisch ingenieur.
Het eigendomsbewijs van het voertuigStaat het voertuig al op uw naam ingeschreven, dan geldt het inschrijvingsbewijs als eigendomsbewijs. Hebt u de wagen pas aangekocht, dan moet u ofwel de factuur kunnen voorleggen (met betaalde BTW) ofwel een onderhands en in het Spaans opgesteld koopcontract.
Bewijs van betaling van belastingen
– De gemeentelijke wegenbelasting
Het heffen van wegenbelasting is in Spanje een lokale bevoegdheid. Zij verschilt dan ook niet alleen van wagen tot wagen maar ook van gemeente tot gemeente.
Bij inschrijving worden de verlopen kwartalen van het lopende jaar niet meer aangerekend. Daarna, wie eigenaar is op 1 januari betaalt voor een volledig jaar, ook al wordt de wagen datzelfde jaar verkocht. Bij aankoop van een tweedehands wagen die reeds in Spanje is ingeschreven, dient u deze belasting dan ook niet meer te betalen voor het lopende jaar.
– De inschrijvingstaks
Dit is een nationale belasting die geheven wordt op elke wagen, nieuw of tweedehands, die voor een eerste maal in Spanje wordt ingeschreven. Deze belasting is afhankelijk van de actuele waarde van uw wagen (volgens officiële tabellen) en van de CO2-uitstoot. Daardoor kan die oplopen van enkele tientallen tot enkele duizenden euro’s.
Is uw wagen reeds ingeschreven in Spanje (tweedehands) dan is deze belasting dus niet verschuldigd.
In het geval u uw wagen meeneemt uit het buitenland naar aanleiding van uw officiële verhuis (wijziging van residentie), kan u, onder bepaalde voorwaarden, van deze belasting vrijgesteld worden.
– De overdrachtsbelasting
Dit is een gemeenschapsbelasting die geheven wordt op elke particuliere aankoop van een tweedehands voertuig. Het is van geen belang of u de wagen tweedehands in Spanje of het buitenland heeft gekocht. Deze belasting bedraagt in de Comunidad Valenciana voor de meeste wagens 6% van de actuele waarde (volgens dezelfde officiële tabellen).
Voor voertuigen die zijn aangekocht bij een officiële handelaar met factuur en BTW hoeft deze belasting dus niet betaald te worden. Er is immers al BTW geheven.
Wat is de te volgen procedure?
Zoals u hierboven al heeft kunnen lezen, is er niet echt een eenvormige en rechte weg om uw wagen in te schrijven. Veel hangt af van de omstandigheden waarin u en uw voertuig zich bevinden: is het voertuig reeds uw eigendom of heeft u het pas gekocht? Nieuw of tweedehands? In Spanje of daarbuiten? Met of zonder factuur? Wat is de woonplaats? … In het algemeen gaat het als volgt.
Indien de wagen uit het buitenland komt, vooraf naar de technische keuring, ook al is de wagen gloednieuw.
Let op!
De Spaanse keuring is bijzonder kritisch op elke afwijking die de wagen heeft in vergelijking met het standaardmodel en achteraf geplaatste onderdelen zoals verduisterde ruiten, trekhaken, uitlaten, “bullbars” e.d.
Vervolgens komen de belastingen aan de beurt. Wegenbelasting betalen (tenzij bij een Spaanse tweedehandsauto), inschrijvingsbelasting aanvragen (of de vrijstelling ervan) en betalen als de wagen uit het buitenland komt, de overdrachtsbelasting betalen als de wagen onderhands is aangekocht, …
Daarna volgt de inschrijving bij Tráfico. Die levert, na controle van de documenten, het inschrijvingsbewijs af.
Vervolgens dient u nog te zorgen voor de aanmaak van de nummerplaten en dient u een Spaanse voertuigverzekering af te sluiten. Het is niet mogelijk een in Spanje ingeschreven voertuig te verzekeren via een verzekeringsmaatschappij in het buitenland.
Belgen dienen ook nog de oude nummerplaat terug te sturen naar de DIV. Nederlanders mogen die houden maar dienen de uitschrijving schriftelijk te bevestigen aan de RDW.
Wat kost het?
Zoals u al heeft kunnen lezen zijn er in de ganse procedure verschillende uitgavenposten, afhankelijk van de concrete situatie waarin u en het voertuig zich bevinden. In ieder geval dient u te rekenen op de administratieve taks voor de inschrijving van voertuigen bij Tráfico. Die bedraagt ongeveer € 95,00 nieuwe inschrijvingen en ongeveer € 53,00 voor Spaanse tweedehandsvoertuigen.
Daarnaast moet u, afhankelijk van het geval, rekenen op een eerste technische keuring die tot € 112,00 kan kosten, de gemeentelijke wegenbelasting, en de eventuele overdrachtsbelasting of de inschrijvingstaks.
Kunt u het aan?
Eerst en vooral dient u een behoorlijk mondje Spaans te spreken. Zowel bij de technische keuring, de verschillende belastingdiensten en Tráfico wordt verwacht dat u de instructies, vragen en antwoorden begrijpt. Als u daarenboven veel tijd en vooral geduld heeft en het niet erg vindt om af en toe eens van het kastje naar de muur gestuurd te worden, dan kan u het aan!
Aan alle anderen die niet meteen over alle bovenstaande kwaliteiten beschikken, raden we aan professionele hulp in te roepen.
Bij aankoop van een wagen in een garage zal die doorgaans aanbieden om deze diensten te verlenen, normalerwijze tegen een soms aanzienlijke vergoeding.
Tips
De inschrijvingstaks kan behoorlijke oplopen. In geval u officieel van woonplaats (residentie) verandert en tezelfdertijd ook uw wagen in Spanje wil inschrijven, begint u daar best meteen aan. Binnen de twee maand na verandering residentie, en op voorwaarde dat u de procedure correct volgt, kunt u vrijgesteld worden van deze taks voor één of meerdere van de motorvoertuigen die u uit het buitenland meebrengt.
Nederlanders kunnen onder bepaalde omstandigheden een deel van de bij hun inschrijving betaalde BPM terugbetaald krijgen wanneer zij hun wagen hier inschrijven. Eén van de voorwaarden is dat de wagen na 16 oktober 2006 voor de eerste keer in het verkeer is gebracht.