Meer info?Bel nu!

Huren. Hoe werkt het?

ea1461002124-45628

Er is veel verschil in de eisen voor vakantieverhuur of lange termijn verhuur ( 12 maanden + ). Wegens de strenge controle kan hier niet van worden afgeweken. Lees dit dus goed door voor u gaat huren.

Huren voor lange termijn:

Voor ieder persoon van 18 jaar en ouder welke gaan wonen in het te huren object:

  • Kopie paspoort.
  • Kopie NIE-Nummer

Huurder:

  • Bewijs van inkomen / of vermogen- indien van toepassing  (Salarisstrook/bewijs van storting van salaris door werkgever ).
  • Spaans Bankrekening nummer ( in Spanje te openen na verkrijgen van NIE ).
  • Bij sommige huiseigenaren: gegevens vorige verhuurder/huiseigenaar waar u huurde – indien van toepassing.
  • Borgstelling ( Deposit, Waarborgsom ) van 1 of 2 maanden huur. Een waarborgsom is een bedrag ter grootte van eenmaal of ( meestal ) tweemaal de maandhuur. De waarborgsom is een garantiebedrag voor het geval de huurder zijn verplichtingen neergelegd in de huurovereenkomst niet naleeft, zoals wanneer de huurder aan het einde van de huurovereenkomst schade aan het huis heeft aangericht. Met deze waarborgsom kan de verhuurder dan de schade herstellen of de huurachterstand verrekenen. Indien de huurder zich als een goed huurder heeft gedragen, dient de verhuurder de waarborgsom aan het einde van de huurovereenkomst aan de huurder terug te betalen.
  • De huur wordt per maand vooraf betaald. ( in Spanje binnen de 1e week v.d. maand )
  • Huisdieren zijn niet altijd toegestaan en kunnen leiden tot het vragen van een extra maandhuur als deposit.
  • Verhuurkantoren/Agentschappen kunnen contract- en/of administratiekosten in rekening brengen. Bij deze is meestal de huur lager, bij andere zit dit in de maandelijkse huur.
  • 12768147_1030564530323291_4220718144890412392_o